Řidičský výcvik skupiny A, B, C, D
Autoškola Volant

Naučím vás řídit bezpečně a sebejistě

Více než 93% mých studentů zvládne závěrečné zkoušky na první pokus!

Stáhnout přihlášku
15let+

Zkušeností

2112

Absolventů

3

Školících vozů

Autoškola
Autoškola Volant

Učím od roku 2010

Od založení v roce 2010 poskytuji základní a pokročilé kurzy řízení osobních automobilů.

Připoj se ke mě a započni svou cestu k získání řidičského průkazu sk. B s autoškolou, která klade důraz na kvalitu, bezpečnost a pohodlí. Jsem tady pro tebe a těším se na to, že ti poskytnu tu nejlepší výuku řízení, kterou si zasloužíš.

 • Vše v souladu se zákonem č.247/2000 Sb.
 • Učebnice a elektronické studijní materiály
 • Online plánování jízd
 • Stejný lektor po celou dobu výcviku
 • Platba hotově, kartou i na splátky bez navýšení

Mám zájem o první lekci

Naplánovat osobní setkání s lektorem jízd!

Proč si mě vybrat?

K výuce přistupuji s obrovskou trpělivostí

Bezpečnost

Jsem vyškolen v nejnovějších bezpečnostních technikách a pravidlech silničního provozu.

Zkušenost

Jsem školený instruktor s platnou licencí, dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi.

Platba

Rozhodni se, kdy a jak chceš platit. Máš možnost platit v hotovosti, kartou nebo pomocí splátek bez navýšení.

Komfort

Vyzvednu tě na smluveném místě. Po skončení jízd se můžeš odvést do školy nebo do práce.

Dvojité jištění

Auto je vybaveno dvojitými pedály, což znamená, že během jízdy nemusíš mít žádné obavy.

Praktická cvičení

Garantuji bohaté fáze jízdy včetně rychlostní silnice a všech forem parkování.

Aktuální nabídka kurzů

Studuj efektivněji a ušetři!!!

od 15.000
2-3x týdně

Řidičské oprávnění sk. B
student

Jízdy

28 hodin

Teorie

5 hodin

Osobní automobil do 3.5t

Klasické kurzy jsou teď dostupné pro studenty za speciální studentskou cenu.

Kurzy probíhají maximálně 3x týdně, každá vyučovací hodina trvá přesně 45 minut. To znamená, že budeš mít dostatek času na své další zájmy.

Ze zákona je potřeba absolvovat 28 hodin praktické výuky. Ale neboj se, jsem tu, abych ti na této cestě pomohl. Součástí balíčku jsou učebnice, které ti umožní rychle a snadno zvládnout látku, a elektronické studijní materiály, které ti budou k dispozici kdykoliv a kdekoliv.

od 17.000
2-3x týdně

Řidičské oprávnění sk. B
standard

Jízdy

28 hodin

Teorie

5 hodin

Osobní automobil do 3.5t

Tento kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit řídít osobní automobil.

Vyučovací hodiny probíhají maximálně 3x týdně, a každá z nich trvá přesně 45 minut. To znamená, že tvoje oblíbené zájmy nebudou muset čekat!

Přestože ze zákona potřebuješ absolvovat 28 hodin praktické výuky, nebuď nervózní. Jsem tu, abych ti na této cestě pomohl. V ceně kurzu jsou učebnice, které ti usnadní zvládnout látku rychle a snadno, a elektronické studijní materiály, které ti budou k dispozici kdykoliv a kdekoliv.

od 2.500
1x jízda

Vrácení řidičského průkazu
sk.B

Poskytuji kompletní služby v rámci vrácení řidičského oprávnění.

Zdravotní důvody
Přezkoušení pro návrat řidičského oprávnění při změně posudku o zdravotní způsobilosti.

Zákaz řízení
Přezkoušení pro návrat řidičského oprávnění po odebrání z důvodu odmítnutí dechové zkoušky nebo testu na přítomnost návykových látek. Potřebuješ rozhodnutí (ověřená kopie) o upuštění od výkonu tohoto trestu.

Vybodování
Přezkoušení pro návrat řidičského oprávnění po odebrání všech 12 bodů. Potřebuješ výsledek dopravně psychologického vyšetření.

FAQ

Často se ptáte

 • Závěrečná zkouška se skládá ze dvou části – teorie a praxe. Test z teorie se skládá na PC a je časově omezen na 30 minut. Při neúspěšném složení teoretického testu nebudete připuštěni k praktickým jízdám. Během praktického testu musí žadatel prokázat znalosti a dovednosti v řízení motorového vozidla v časovém horizontu nejméně 30 minut.

 • Po ukončení výuky a výcviku budete bezprostředně přihlášeni k závěrečným zkouškám. Žadatel musí uhradit správní poplatek (700,-CZK) za zkoušky z odborné způsobilost, který není zahrnut do ceny kurzu a ze zákona náleží Magistrátu města, poplatek za zkoušku autoškole je již v ceně kurzu v případě provedení první zkoušky.

 • Pokud žadatel neuspěje u některé zkoušky, může maximálně 3x opakovat zkoušku a sice nejdříve za 5. pracovních dní ve stanovené lhůtě 1 roku. Autoškole žadatel poplatky zaplatí dle domluvy s učitelem praktického výcviku, popř. při opravné zkoušce. Magistrátu města poplatky zaplatí v úředních hodinách na pokladně Magistrátu a k opravné zkoušce přinese doklad o zaplacení.

 • Pokud žadatel neuspěje u závěrečných testů 3x, musí absolvovat novou výuku. Pokud žadatel neuspěje u závěrečných jízd 3x, musí absolvovat nový výcvik.

 • Učebnice je zdarma, stejně tak i elektronické studijní materiály a aplikace s testy.

Nenašli jste odpověď?

Kompletní ceník

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

 • Řidičské oprávnění sk. B
 • Standard - pro studenty15 000
 • Standard - běžná cena17 000
 • Rychlokurz20 000
 • Doplňující výcvik pro žáky autoškoly
 • 1x vyučovací hodina350
 • 2x vyučovací hodina650
 • Kondiční jízdy pro držitele řidičského oprávnění
 • 1x vyučovací hodina500
 • 2x vyučovací hodina900
 • Ostatní
 • Vozidlo k opakované zkoušce300
 • Přestup do jiné autoškoly800
 • Přestup z jiné autoškoly0
 • Správní poplatky magistrátu města
 • Hradí se magistrátu
 • Poplatek za 1. zkoušku700
 • Opakovaná zkouška z testu100
 • Opakovaná zkouška z jízd400

První krok k řidičskému oprávnění začíná zde!

Věděli jste?

Podmínky pro přijetí

 • Žadatel podá spolu s písemnou žádostí o přijetí k výuce a výcviku také lékařsky posudek o zdravotní způsobilosti, potvrzený svým praktickým lékařem.
 • Ke dni ukončení výcviku žadatel dosáhne věku 18-ti let. Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku.
 • Žadatel je způsobilý k právním úkonům.
 • Žadatel má na území České Republiky trvalý nebo přechodný pobyt. V případě že žadatel nemá trvalý pobyt na území ČR, je nutné doložit pobyt v minimální délce 6 měsíců.
 • Nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem.
 • Žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.